Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slå igennem

John P. Kotter - Lorne Whitehead
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
6,21

Du har en god idé. Du ved, den kan hjælpe din virksomhed eller afdeling. Du præsenterer den for din gruppe og bliver mødt med kritiske spørgsmål og kommentarer. Og før du ved af det, er din idé død - skudt ned.

Det behøver ikke gå sådan. I Slå igennem viser Kotter og Whitehead, hvordan du kan vinde tilhørerne og få opbakning til din ide. De viser en række strategier til at forstå nej-sigernes måde at angribe på, og redskaber til at møde deres angreb. Ved at invitere "slangen" indenfor øger du dine muligheder for, at din idé slår igennem.

Bogen præsenterer nogle illustrative og morsomme historier, hvor vi ser forskellige måder, en idé blive skudt ned på. Hver historie følges op med råd og modstrategier. Nogle af de angreb, en ide kan dø under, er:

* Forsinkelser i det uendelige

* Forvirring gennem for mange irrelevante data

* Frygt for konsekvenserne

* Undergravning af din troværdighed.

Læs bogen og bliv klædt på til kamp mod disse angreb, så din gode ide bliver antaget og er med til at forandrer tingenes tilstand til noget bedre.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Tecniche di management

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/04/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788702237238

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slå igennem"

Slå igennem
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima