Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slachtoffer 2117

Jussi Adler-Olsen
pubblicato da Prometheus

Prezzo online:
5,99

Al meer dan 10 jaar is Assad een mysterieuze, drijvende kracht binnen afdeling Q, maar een kettingreactie aan heftige gebeurtenissen brengt hem op de rand van de totale ineenstorting. Alleen Rose kan hem helpen bij de ontcijfering van de duistere demonen die door de berichtgeving van de Spaanse journalist Joan Aiguader over de tragische dood van een vluchteling tot leven worden gewekt.
Met Assad in het centrum begint een zenuwslopend aftellen naar de ultieme catastrofe in het hart van Europa, meedogenloos gedirigeerd door de Iraakse beul Ghaalib. Tegelijkertijd schudt afdeling Q op zijn grondvesten door de dood van een centrale collega en door een wanhopige poging om een compromisloze, moordzuchtige handeling van een in zichzelf gekeerde, gestoorde jongen te verijdelen.
In de strijd om mensenlevens te redden en een einde te maken aan Assads traumatische dilemma's worden Carl Mørck en de rest van afdeling Q het oog van de orkaan in geslingerd, waar niemand wordt ontzien om drastische beslissingen te nemen en met alle ter beschikking staande middelen in actie te komen.

Jussi Adler-Olsen (1950) is dé ongekroonde koning van de Scandinavische misdaadliteratuur. De boeken uit zijn Serie Q worden over de hele wereld vertaald. Van de serie zijn in Nederland meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.

`De kracht van Adler-Olsen is dat hij een stuwend verhaal weet neer te zetten. Hij sleurt je door de pagina's.'
HET PAROOL

`De beste in zijn genre. () Uitermate spannend.'
NRC HANDELSBLAD

`De boeken van Adler-Olsen behoren tot het allerbeste wat de Deense misdaadthrillers deze jaren te bieden hebben.'
JYLLANDS-POSTEN

Dettagli

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Prometheus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 18/10/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789044642834

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slachtoffer 2117"

Slachtoffer 2117
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima