Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slagskuggan : Latinamerika inför 70-talet

Sven Lindqvist
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
6,66

Sven Lindqvist reste i fjorton månader från Kuba i norr till Eldslandet i söder. Han var med i Vallegrande när Che Guevaras revolutionsförsök krossades och i Peru när general Velasco trotsade USA. Slagskuggan bygger på tre reportageserier i DN och Vi som belönades med Stora Journalistpriset 1969. Med sin grundliga faktaunderbyggnad och sin dramatiska intensitet är Slagskuggan ett samhällsreportage som förnyar sin genre.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/10/2017

Lingua Svedese

EAN-13 9789100164904

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slagskuggan : Latinamerika inför 70-talet"

Slagskuggan : Latinamerika inför 70-talet
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima