Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slapen in een zee van sterren

Christopher Paolini
pubblicato da Meulenhoff Boekerij B.V.

Prezzo online:
17,99

Na de briljante middeleeuwse Erfgoed-serie waagt Paolini zich nu aan fictie van de toekomst

Kira heeft altijd al van verre, vreemde werelden gedroomd. Maar nu ontwaakt ze in een nachtmerrie...

Kira Navárez werkt als xenobioloog. Het is haar taak om nog niet gekoloniseerde planeten te inventariseren en te kijken of ze bruikbaar zijn voor mensen. Na jaren van trouwe dienst is ze klaar om haar carrière vaarwel te zeggen en zich te gaan settelen, maar een gruwelijk misgelopen missie gooit roet in het eten. Tijdens een routineklus valt Kira door een gat in een rotsformatie en komt terecht in een ondergrondse kamer. Daar dringt een vreemd soort stof haar beschermende pak binnen. Als Kira vier weken later ontwaakt, blijkt er iets in haar lichaam te huizen

Dit is het begin van een onvoorstelbare reis door het melkwegstelsel. Als er een verwoestende ruimteoorlog losbarst, lijkt Kira de laatste hoop van de mensheid. Maar is zij in staat de dreiging het hoofd te bieden, terwijl ze haar grootste vijand met zich meedraagt?

In de pers

`Christopher Paolini is een van de meest succesvolle fantasyschrijvers.' Algemeen Dagblad

`De Erfgoed-serie doet vaak aan In de ban van de ring denken. Dezelfde dreigende sfeer, dezelfde grote avonturen.' Elsevier

`Christopher Paolini is een wereldwijd succes.' Veronica Magazine

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Fantascienza

Editore Meulenhoff Boekerij B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402315325

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slapen in een zee van sterren"

Slapen in een zee van sterren
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima