Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Slettet 3 - Knust

Teri Terry
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,34

  1. og afsluttende del af Teri Terrys populære spændingserie om pigen, der lever i et fremtidssamfund, hvor unge kriminelle kan få slettet deres hukommelse og nulstillet deres personlighed.

Kyla burde ikke kunne huske noget som helst, men mørke hemmeligheder dukker alligevel op til overfladen. Hun bliver undertrykt og holdt nede af omverdenen og lorderne, der har magten, men prøver samtidig at kæmpe sig op til overfladen og sin frihed. Hendes fortid og nutid er på en kollisionskurs, hun måske ikke overlever.

Kultur for unge skrev om bd. 2 Splittet:

Selve plottet i Splittet er fantastisk. Jeg har den følelse, at alt er planlagt ned til mindste detalje.

Teri Terry formår i den grad at udtrykke Kylas tanker. Der er meget aktion i Splittet, men der også meget, hvor man bare følger Kylas tanker. Det er noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Splittet, netop fordi Teri Terry beskriver det så godt.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa » Avventura, giallo, thriller , Gialli Noir e Avventura » Narrativa di Avventura per bambini e ragazzi » Thriller per bambini e ragazzi

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788717044791

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Slettet 3 - Knust"

Slettet 3 - Knust
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima