Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Små ögonblick av lycka (men rätt mycket elände med) : 83-årige Hendrik Groens hemliga dagbok

Hendrik Groen - Nils Olsson
pubblicato da Wahlström & Widstrand

Prezzo online:
6,57

Hendrik Groen är 83 år gammal och bor på ett äldreboende i Amsterdam. Han har tröttnat på att alltid vara korrekt, intagande, vänlig, belevad och hjälpsam. "Jag tänker inte tycka om gamlingar i år heller", skriver han i sin dagbok, och det blir inledningen till en charmig och dråplig rapport inifrån åldrandets värld. Det handlar om vänskap och kärlek i livets bortre ände. Om skröplighet, förfall och död, men också om hur man på bästa sätt står emot tristessen och ger dagarna på äldreboendet mening. Det handlar kort sagt om den eviga frågan om hur man ska göra någonting meningsfullt av det liv man har kvar att leva.

Med en stor portion humor, ofta ganska svart sådan, och en ironi som hela tiden ligger alldeles under ytan avhandlas såväl stora som små ämnen. Men det är de små händelserna som får det största utrymmet, allehanda jäkelskaper som många äldre drabbas av: ekonomiska bekymmer, försämrad hälsa, ett ständigt växande vårdbehov och existentiell ångest i största allmänhet.

Hendrik Groens roman har blivit en enorm succé i Holland och är såld till mer än tjugofem länder.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Wahlström & Widstrand

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 24/05/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789146230311

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Små ögonblick av lycka (men rätt mycket elände med) : 83-årige Hendrik Groens hemliga dagbok"

Små ögonblick av lycka (men rätt mycket elände med) : 83-årige Hendrik Groens hemliga dagbok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima