Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Al op jonge leeftijd maakte Ronald Giphart kennis met lekker eten; zijn moeder bereidde elke maaltijd met zorg. Maar pas toen hij een roman schreef over een chef-kok raakte hij zelf in de ban van het culinaire leven. Sindsdien kookt hij zich een slag in de rondte, verzamelt hij kookboeken en reist hij stad en land af op zoek naar het ultieme recept. Al meer dan tien jaar schrijft hij over zijn favoriete gerechten. De lekkerste stukken zijn nu samengebracht in dit verrukkelijke boek.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Gastronomia » Cucina dal mondo

Editore Bezige Bij B.v., Uitgeverij De

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789400405554

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Smakelijk!"

Smakelijk!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima