Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Snip snap snork - Julehistorier fra Sovgodtersgade - Emilie Bruhn - Thomas Skov - Martin Sommer
Snip snap snork - Julehistorier fra Sovgodtersgade - Emilie Bruhn - Thomas Skov - Martin Sommer

Audiolibro Snip snap snork - Julehistorier fra Sovgodtersgade

Emilie Bruhn - Thomas Skov - Martin Sommer
pubblicato da JP/Politikens Forlag

Prezzo online:
26,21

Nu kommer efterfølgeren til bogen Snip Snap Snork Godnathistorier fra Sovgodtersgade, der med sine nyskrevne børnesange blev det nye soundtrack til hygge og puttetid.
Den nye bog om ungerne i Sovgodtersgade emmer af julestemning. Der er nisser og julemænd og snydemandler,Jungle-Torben holder æbleskiverne varme i sin gamle pelshue, vi finder ud af, hvordan det gar, nar man inviterer en snemand indenfor og sa flytter der et par nye børn ind pa vejen, og spørgsmalet melder sig straks: Har julemanden min nye adresse?
Sovgodtersgade er en fiktiv gade med hyggelige huse fyldt med forskellige mennesker især en hulens masse børn og bogen bestar af ti finurlige julehistorier om nogle af de børn. Til hver historie hører en sang skrevet med rod i den klassiske godnatsang-tradition, hvor sangene nemt skal kunne læres og synges af børn og deres voksne.
Alle bogens historier er afsluttede fortællinger, der kan læses uafhængigt af hinanden, ligesom sangene ogsa kan sta alene. Alle numre er at finde i lydbogen og pa diverse musikstreamingtjenester, sa de kan høres igen og igen, jul efter jul, og bagest i bogen er der nodeark til sangene. Og sa kan bade sange og bog nydes længe efter, at julepynten er pillet ned, for julen varer som bekendt lige til paske.
Bogen er gennemillustreret i farver af Peter Bay Alexandersen.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Classici » Narrativa » Storie d'amore » Storie da ridere » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni

Editore Jp/politikens Forlag

Formato Audiolibro

Durata 02:14.28

Pubblicato 12/10/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788740073447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Snip snap snork - Julehistorier fra Sovgodtersgade"

Snip snap snork - Julehistorier fra Sovgodtersgade
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima