Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ma seon juuksed üles ja otsin välja toiduained, et valmistada ananassist, makroonidest ja martsipanist sünnipäevatort. Ananass annab talle hea maitse, kui ma tal suhu võtan, erinevalt mõnest teisest toiduainest, näiteks sparglist. Ta peab hästi maitsema, kui ma suhu võtan." Lühijutt avaldatakse koostöös Rootsi filmiprodutsendi Erika Lust. Tema eesmärk on näidata inimloomust ja selle mitmekesisust kire, intiimsuse, iha ja armastuslugude abil, mis ühendavad julge fantaasia erootikaga.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Saga Egmont International

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/07/2019

Lingua

EAN-13 9788726268973

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sünnipäeva üllatus - Erootiline lühijutt"

Sünnipäeva üllatus - Erootiline lühijutt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima