Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Soba kao zaviaj

Branislav Glumac
pubblicato da V.B.Z. d.o.o.

Prezzo online:
13,90

Branislav Glumac ne prestaje nas iznenaivati. Poslije specifinog interpunktuarija što ga je razvio kao dio svoje novije poetike sada nas stavlja pred gotov in s prozom za koju ne znamo u koji bismo je žanr svrstali. U njoj se sudaraju i memoarizmi, i autobiografizmi, i esejizmi, i feljtonizmi, i vinjetizmi, i okusi pjesme u prozi, i konfesionalizmi, i polemike sjekire i politike grilje - autor se niega nije libio i od mješavine svega toga stvorio je žanr koji e tek dobiti svoje književno-povijesno i teorijski fundirano ime/naziv.

U sobi ispovjedaonici pisac se ispovijeda sebi samome. Gleda se u oi i kaže si sve u lice. Razgovor sa samim sobom bude mu vrlo ljekovit. Pisac se pere deterdžentom krajnje iskrenosti.

Lakše mu je ovako istome.

Alojz Majeti

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Racconti e antologie letterarie

Editore V.b.z. D.o.o.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/12/2016

Lingua

EAN-13 9789533048680

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Soba kao zaviaj"

Soba kao zaviaj
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima