Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Soii de artiti

Alphonse Daudet
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
3,54

Puin lume îl cunoate pe Alphonse Daudet altfel decât ca autor al Piciului i al isprvilor lui Tartarin din Tarascon. În opera acestui maestru francez al literaturii gsim îns texte de o cu totul alt factur, printre care se numr i pseudoromanul de fa, care constituie o frumoas poveste esut din firele preioase i distincte ale iubirilor artitilor.

Od sarcastic închinat iubirii, Soii de artiti este o colecie de tablouri ale unor csnicii în care dragostea îmbrac cele mai diverse chipuri i se îndreapt spre destine diferite i adesea imprevizibile.

Cum arat iubirea într-o familie boem? De ce se stinge dragostea unor artiti lirici care alctuiesc un cuplu pe scen? Cât de greu îi este unui sculptor s dltuiasc gelozia consoartei? La astfel de întrebri Daudet rspunde cu exemple împletite sublim din tragic i comic, fermecându-i cititorii prin uurina cu care stpânete viaa personajelor admirabile.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737245519

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Soii de artiti"

Soii de artiti
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima