Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Som far, sa søn  erotisk novelle - B. J. Hermansson
Som far, sa søn  erotisk novelle - B. J. Hermansson

Som far, sa søn erotisk novelle

B. J. Hermansson
pubblicato da LUST

Prezzo online:
2,55

Hillevi har været oppe at skændes med sin kæreste. Endnu en gang har han valgt sine venner frem for hende. Og endnu en gang er han taget hjemmefra og har forladt Hillevi. Alene. Skuffet. Og liderlig.

Samme aften kommer hendes kærestes far forbi. Hillevi har altid haft et godt øje til sin svigerfar og beslutter sig for at forføre ham. Det bliver en aften, hun sent vil glemme.

Som far, sa søn er en erotisk novelle om begær, lyst og hævn.

B.J. Hermansson er en af Sveriges mest produktive og populære forfattere inden for erotisk litteratur. Fortællingerne inspirerer ofte læseren til at sætte spørgsmalstegn ved vores etablerede forestillinger, nar det gælder normer og seksualitet.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Erotica » Rosa » Romanzi contemporanei » Racconti e antologie letterarie

Editore Lust

Formato Audiolibro

Pubblicato 25/11/2022

Lingua Danese

EAN-13 9788726368734

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Som far, sa søn erotisk novelle"

Som far, sa søn  erotisk novelle
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima