Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Som har inget redan hänt

Niklas Radstrom - Nina Ulmaja
pubblicato da Albert Bonniers Förlag

Prezzo online:
11,76

Vid ett läkarbesök en sommarförmiddag får Niklas Rådström det oväntade beskedet att han har en allvarlig akut blodcancersjukdom. Tre dagar senare får han sin första cellgiftsbehandling.

Som har inget redan hänt berättar både om en tre år lång leukemibehandling och om författarens tidiga uppväxt som ensambarn i en sönderfallande familj. Det är en gripande och vidöppen bild av livet när verkligheten ställs på sin spets och en reflektion över vad som till sist är viktigt i tillvaron. En berättelse i dödens närhet och samtidigt en livsbejakande skildring fylld av förtrollande ljus och skugga.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/12/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789100181215

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Som har inget redan hänt"

Som har inget redan hänt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima