Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sonuçta Erkek

Arzu Akgun
pubblicato da Doan Novus

Prezzo online:
1,61

Krk erkek, krk da birbirinden beter erkek. En azndan birine yolun dümediyse ne mutlu sana. Yine de ilk bakta dierlerine hiç benzemeyen bu adamla ayn yere varmanz ne acayip deil mi? Oysa "Bu sefer çok farkl!" demitin!

Sonuçta erkek, onun ii vardr, uykusu vardr, yorgundur, kafas doludur, annesini üzmek, arkadalarn ihmal etmek istemez. En önemlisi hiçbir eye kendini hazr hissetmez. stedii zaman ortadan kaybolsun, istedii zaman hiçbir ey olmam gibi "N'aber?" desin. stedii zaman iirler okuyup, istedii zaman "Ben öyle demek istemedim" diye geri çekilsin. kiniz de çaln ama evin ilerini de sen yapsan, kazandn paray hep ona harcasan, öyle giyinmesen, böyle gülmesen, kendine fazla güvenmesen belki bir ansn olur.

Sonuçta erkek; ömrü boyunca üç ya bencilliinde kalabilir. Sonuçta erkek; geçitirmek, bahane bulmak, ertelemek, hiç öyle bir ey yaanmam gibi davranmak onun uzmanl. Sana "paranoyak" diyor ama yoksa hep hakl m çkyorsun? Aratrmaclar dünyada ortalama bir erkein özgüveninden daha büyük bir ey olmadn söylüyor Müge, sen ne diyorsun?

Arzu Akgün'den elenceli, kafa açc, erkeklere sivri dilli hemcinslerine efkatli, bütün kadnlar için kendi deerini bilme dersleri olarak da okunabilecek bir erkek atlas

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Doan Novus

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786050958669

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sonuçta Erkek"

Sonuçta Erkek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima