Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Berlin, 1926. Sophia az egyetemi kémiai tanulmányai során beleszeret a professzorába, és hamarosan rájön, hogy ez a szerelem fenekestül felforgatta az életét. A szüli házban nincs többé maradása: Párizsba utazik a legjobb barátnjével, ahol új lehetségek tárulnak fel eltte.Tudja, hogy család és férj híján egyedül kell kézbe vennie a sorsát. Krémeket kever, házalni kezd velük, és pillanatok alatt lenygözi a nagy illatszermágust, Helena Rubinsteint, aki egy különös feltétellel állást ajánl neki New York-i szépségbirodalmában. Vajon Sophia meg tudja hódítani az Újvilágot? Helyt tud állni a világ egyik legersebb asszonya mellett? Képes elfogadni az új kihívásokat akkor is, ha minden romba dl körülötte? Corina Bomann regénye a szerelem, a karrier és a kitartás története egy olyan korban, amikor a rátermett nknek is folyvást bizonyítaniuk kellett.A lebilincsel, korh kötetben, amely egy trilógia els része, egy tehetséges fiatal lány kontinenseken átível, rögös útját kísérhetjük végig.

Dettagli down

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Central Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/05/2022

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633249833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sophia reménye"

Sophia reménye
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima