Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sorsodmagaddal

Pál Richárd
pubblicato da Könyv Guru

Prezzo online:
6,99

Igazi fékevesztett hajsza, végeláthatatlan száguldás részesei lehetünk, ha a Sorsodmagaddal cím krimit választjuk útitársunkul. A sodró lendület történet magával ragad és mindaddig fogva tart bennünket, amíg a történet végén fény nem derül minden titokra.
Egy nap váratlan vendég toppan be Greg autószerel mhelyébe. Roger, a maffiának dolgozó verember feltnése rossz emlékek sokaságát ébreszti fel fhsünkben. Aztán megjelenik régi barátja, Aaron is, aki egy kockázatos ügyben kéri a segítségét. Valóságos ámokfutás veszi ekkor kezdetét, miközben egyszerre üldözi ket a rendrség és a maffia.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir » Romanzi contemporanei , Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir

Editore Könyv Guru

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/03/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9786156153425

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sorsodmagaddal"

Sorsodmagaddal
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima