Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Soru Kitab

Mikael Krogerus - Roman Tschappeler
pubblicato da The Kitap

Prezzo online:
2,10

Sizi en iyi kim tanr?
Annenizden ne örendiniz?
En son ne zaman yalan söylediniz?
Kendinizi arkada olarak seçer miydiniz?
En korktuunuz film hangisi?
Çok satan Karar Kitab'nn yazarlarndan kendinize sormanz gereken kkrtc, düündürücü, elenceli ve gerçekleri aça çkaracak sorular. Anket niteliindeki bu kitap aslnda yaamnz boyunca rehberiniz olabilir. Tabii sorular doru yantlamak kouluyla.
Soru Kitab, istersen günlük gibi sana özel olsun istersen bakalaryla birlikte cevapla ve zamann elenceli hale getir. Bu kitap sayesinde kendinizi, einizi, ailenizi ve arkadalarnz daha iyi tanma ans yakalayabilirsiniz.
Kendinizden hiçbir cevab saknmayn!
Unutmayn ki doru cevap yoktur, yalnzca doru sorular vardr.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore The Kitap

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257816069

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Soru Kitab"

Soru Kitab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima