Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Minden éremnek két oldala van. Azután, hogy Leora engedetlenségével mindent felforgat maga körül, olyan események sorát indítja el, amelyek következtében fény derül a kegyetlen igazságra a családjáról. Így hát nincs más választása, mint az, hogy végre szembenézzen a múltjával. Mindent megkérd¿jelez, amit eddig szeretteir¿l és magáról tudott. Félig tetováltként, félig üresb¿r¿ként melyik közösséghez tartozhat? Engedetlenségéért a polgármester most fegyverként szeretné felhasználni ¿t, és elküldi Featherstone-ba, hogy épüljön be az üresek közé, és így szállítsa neki az információkat. Leorában sok kérdés maradt rejtélyes, vér szerinti anyjáról, amelyekre talán megtalálja a választ. De vajon megnyugvást és békét lelhet-e bennük, vagy újabb kétségekkel kell szembenéznie? És képes lesz-e majd megkülönböztetni, ki barát és ki nem?

Dettagli

Generi Non definito

Editore Maxim Könyvkiadó Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 28/06/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634994541

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spark"

Spark
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima