Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spekulanten - En bok om Erik Penser och hans tid

Bengt Ericson
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
3,64

Det var ett drama som först utspelade sig i det fördolda och sedan inför öppen ridå. Från våren 1991 och framåt använde Nordbankens ledning alla tänkbara grepp för att knäcka Erik Penser och lägga beslag på hans aktier i Nobel Industrier. Det skedde med aktivt stöd av den socialdemokratiska regeringen och av Finansinspektionen, som helt hade släppt sin roll som övervakande myndighet. Med sådana motståndare hade Penser inte en chans och han var inte ensam om att råka illa ut när bankerna slog vakt om sina positioner.

Spekulanten är den fantastiska berättelsen om en ung man från Eslöv som på rekordtid byggde upp en enorm förmögenhet, förlorade alla pengar och sedan kom tillbaka som miljardär igen. Allt medan Sverige förändrades i grunden.

Boken är avslöjande och bitvis lika spännande som en thriller, men kan också läsas som ett stycke underhållande nutidshistoria - en initierad krönika över en period då vi gick från folkhemssocialism till fondkapitalism och inget blev som förr.

Bengt Ericson är en av Sveriges mest erfarna ekonomijournalister och författare till den hyllade bästsäljaren Den nya överklassen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/08/2013

Lingua Svedese

EAN-13 9789174612196

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spekulanten - En bok om Erik Penser och hans tid"

Spekulanten - En bok om Erik Penser och hans tid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima