Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Begrijp de essentie van de speltheorie (ook bekend als strategische gedragstheorie en interactieve beslissingstheorie) in slechts 50 minuten met dit praktische en beknopte boek. De speltheorie bestudeert de gevolgen van strategische interactie (namelijk onderhandeling, concurrentie en wederzijdse bijstand) tussen verschillende 'spelers' die elk hun eigen doelen nastreven. Het toont duidelijk de onderlinge afhankelijkheid aan van bedrijven, landen en individuen en helpt ons de machtsverhoudingen in onderhandelingen te begrijpen, waardoor het waardevolle toepassingen heeft in de economie, conflictanalyse en besluitvorming. Dit boek biedt u een handige inleiding tot de complexiteit van sociale interacties en de praktische toepassingen van de speltheorie in een reeks domeinen. U leert niet alleen hoe u strategieën kunt toepassen in uw interacties met anderen, maar u behandelt ook een aantal voorbeelden, zoals het klassieke probleem van het dilemma van de gevangene, komt meer te weten over de tekortkomingen van het instrument, waaronder de relatieve moeilijkheid om het toe te passen op reële situaties, en leert over verwante modellen, zoals gezelschapsspellen en oneindige spellen.

Over speltheorie : De oorsprong van de speltheorie gaat terug tot de Renaissance, toen de eerste analyses van strategiespellen verschenen, hoewel er geen formele theorie bestond tot de 19e en 20e eeuw. De theorie bestudeert sociale interactie en wil bewijzen dat individuen, bedrijven en landen onderling afhankelijk zijn. Bijgevolg is de gunstigste stap voor alle betrokkenen het vinden van een evenwicht dat alle partijen past. Hoewel samenwerking misschien niet de gemakkelijkste zaak van de wereld is, is de beste manier om met de noodzaak tot samenwerking om te gaan, deze te begrijpen en niet te bestrijden. In dit boek ontdekt u hoe de speltheorie u kan helpen, leert u hoe u deze kunt toepassen op verschillende gebieden, en gebruikt u uw resultaten om een passende strategie uit te werken. Een duidelijke uitleg van de voordelen en mogelijke nadelen van de methode, een bespreking van een praktische casus en een inleiding tot verwante modellen geven u de instrumenten die u nodig hebt om uw aanpak op uw situatie af te stemmen.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Speltheorie"

Speltheorie
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima