Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spenning i luften

Ryktene om den attraktive nye legen på barnesykehuset sprer seg som ild i tørt gress. Han er ikke bare italiener, men også hertug! Rosie Hobbs, derimot, lar seg ikke imponere. Hun har dessuten nok med seg selv. Allikevel spraker luften mellom dem unektelig av seksuell energi. Kanskje har Rosie vært litt for rask til å dømme Leo Marchetti

Tropisk hete

Regel nr. 1: Ikke flørt med sjefen! Doktor Stevie Wilson kjenner godt til den regelen, men da hun kommer til Brasil og den lille legebåten hun skal jobbe om bord på, er det lettere sagt enn gjort å holde seg unna den attraktive doktor Matt Palermo.

Regel nr. 2: Bruk store mengder insektmiddel. Denne regelen er enklere å følge, men den holder ikke den sjarmerende Matt unna ...

Regel nr. 3 er den største utfordringen av alle: Fall aldri for en mann som har begravd hjertet sitt dypt inne i regnskogen!

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/03/2018

Lingua

EAN-13 9789150744262

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spenning i luften / Tropisk hete"

Spenning i luften / Tropisk hete
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima