Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Mikkel på 10 år får lov til at komme med sin far på arbejde, da faren skal være med til at rive et gammelt faldefærdigt slot ned. Det ligner et rigtigt spøgelsesslot, så Mikkel går på opdagelse. Han finder nogle gamle flasker, som indeholder to rivaliserende spøgelsesriddere. Hvad kan der mon ske, hvis man slipper dem ud af flaskerne? Søren Vagn Jacobsen (f. 1946) er dansk børne- og ungdomsbogsforfatter. Han er oprindeligt uddannet folkeskolelærer og har haft stor succes med sine humoristiske børnebøger, der tager udgangspunkt i skoleklassen og hele dens brogede børnefolk. Søren Vagn Jacobsen debuterede i 1979 med den socialrealistiske "Ha' det godt, Kaj", som vandt en konkurrence for den bedste danske ungdomsbog. Siden har han modtaget adskillige priser for sit forfatterskab.

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spøgelsesridderne"

Spøgelsesridderne
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima