Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Evliliinizin bitmesi, kiisel gücünüzü kazanma ve dülerinizdeki hayat neeyle yaamann ilk adm olabilir mi? Eer cevabnz evetse, bu kitap sizin için... Boanma, varlmzn temelini derinden sarsar ve bizi yalnz, kusurlu, öfkeli, istenmeyen, çaresiz ve içi boluk hissiyle dolu biri olarak brakr. Debbie Ford, Spiritüel Boanma'da bu harap edici deneyimin nasl derinden aydnlatc bir yaam deneyimine dönütürülebileceini aça çkaryor. Bu güçlendirici rehberlik; bir evliliin çöküünün temelde ruhsal bir uyandrma çars, kendimizi özgürletirme ve yaam hakkmz geri alma yolunda bir frsat olduunu bize gösteriyor. Bir ilikinin bitmesi 'bitiren kim olursa olsun' tahrip edici bir andr. Ford, kaybn yenilenmeye dönütürülmesine k tutan net bir program sunuyor.

'Boanmakta olan tüm çiftlere önerilecek bir kitap.'

-Publishers Weekly-

'Çok özel bir kitap... krk kalbinizi iyiletirmenize ve yeniden sevme cesareti bulmanza yardm edecek bir arac.'

-Cherly Richardson, Yaamnza Zaman Ayrn kitabnn yazar-

'Bu kitap boanmakta olan kiilerin krk kalplerinin szsna iyi gelecek ifa dolu bir merhem gibi. Debbie Ford, tahrip edici duygusal etkisi olan bir deneyimi ele alyor ve onun nasl bir ansa, bir kutsanmaya dönütürüleceini gösteriyor.'

-Marianne Williamson, Deiim kitabnn yazar-

nce Kapak:

Sayfa Says: 264

Bask Yl: 2009

e-Kitap:

Sayfa Says: 162

Bask Yl: 2009

Dili: Türkçe
Yaynevi: Goa

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Goa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785862284

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spiritüel Boanma"

Spiritüel Boanma
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima