Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Spojka, pogled, znak

Dorthe Nors
pubblicato da Fraktura

Prezzo online:
9,90

Prevoditeljica Sonja Hansen u etrdeset i nekoj upisuje se u autoškolu i odluuje, napokon, uhvatiti pravi smjer u životu.
Majka ju je uila da mora biti svoja i time joj uinila medvjeu uslugu. Jer Sonja je prilino svoja i zbog toga u svakodnevnim nesporazumima sa svijetom. Želi biti bliska sa sestrom Kate, ali ona ne odgovara na telefonske pozive. A instruktorica Jytte joj ni poslije šest mjeseci vožnje ne dozvoljava promijeniti brzinu. Sonja je borac i ne odustaje u potrazi za smislom, no jedino je sretna kad pusti misli da lutaju divljim krajobrazima djetinjstva - poljima raži i vrištinama sa žutokljunim labudovima. Ali, kako se vratiti tamo odakle si potekao? Kako pobjei od otuenih ulica Kopenhagena? I, kvragu, zar je toliki problem nauiti voziti automobil?
Spojka, pogled, znak Dorthe Nors snažan je, humorom i lirizmom prožet roman o ežnji za povratkom u mjesto koje više ne postoji, o emancipaciji i usamljenosti. Zaudnim spojevima rijei i reenica Nors ne dopušta uljuljkivanje u itanju, ni da se bilo što na ovom svijetu - mijenjanje brzina, ljudi, nebo - podrazumijeva.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Hobby e Tempo libero » Umorismo » Libri per ridere e collezioni umoristiche

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/10/2020

Lingua

EAN-13 9789533582559

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Spojka, pogled, znak"

Spojka, pogled, znak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima