Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stalets vilje

Joe Abercrombie
pubblicato da Gyldendal

Prezzo online:
10,35

Første bind i Joe Abercrombies successerie er hardkogt fantasy med uforglemmelige karakterer og kulsort humor.

Barbaren Logen Nifingre overlever pa et hængende har en blodfejde og flygter sydpa med et spor af blod, død og ødelæggelse efter sig. Unionen har i arhundreder været verdens mægtigste rige, men generationer uden fjender har ført til dekadence og selvtilfredshed. Katastrofen truer udefra savel som indefra; Nordboerne er pa krigsstien, og rigets ledelse er gennemsyret af korruption og intriger.

Den forfængelige kaptajn Luthar elsker ingen højere end sig selv. Han gar kun op i at fla sine venner i kortspil og drømme om hæder i den forestaende fægtekamp.

Den kongelige inkvisitor Glokta ser gerne Luther død. Men Glokta hader pa den anden side alle: Hans nidkære arbejde med at rense Unionen for utilfredse bønder, korrupte købmænd og surmulende adelsfolk efterlader
ikke tid til venner, kun ofre og fjender. Og hans blodige spor fører direkte mod magtens pilradne centrum hvis han da lever længe nok

Det er voldsomt, og det er voldsomt og uforskammet underholdende.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Fantasy , Fantasy Horror e Gothic » Fantasy

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/10/2014

Lingua Danese

EAN-13 9788702164060

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stalets vilje"

Stalets vilje
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima