Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

En tidig morgon rakar tioarige Isak bevittna hur tva män brakar ute pa isen pa Södertälje kanal. En av dem lyfter upp en sten och slar ihjäl den andre. Den livlösa kroppen sparkas ner i isrännan. Isak försöker fly, men mördaren har sett honom och tar upp jakten. Han undkommer i sista minuten.

Väl hemma upptäcker Isak att han tappat sin mobil. Efter nagra timmar gar han tillbaka och letar men förgäves. Han förstar att mördaren maste ha tagit den. Isaks syster, Peggy Sue, anklagar honom för att terrorisera henne genom att ringa upprepade ganger utan att säga nagot när hon svarar. Han tvingas da erkänna att han tappat mobilen, men vagar inte berätta om det han bevittnat pa isen.

Peggy Sue ser sin lillebrors förtvivlan. Utan att nämna nagot söker hon upp personen som tagit mobilen för att fa tillbaka den. Han visar sig vara snygg och charmig. Den femtonariga Peggy Sue blir djupt förälskad.

INGER FRIMANSSON är en av vara mest lästa spänningsförfattare. Hon har gett ut över fyrtio böcker och är översatt till sjutton sprak. Bland de manga utmärkelser hon fatt kan nämnas Svenska Deckarakademins pris för bästa svenska kriminalroman vid tva tillfällen, för God natt min älskade (1998) och Skuggan i vattnet (2005). Ungdomsromanen De starkare tilldelades priset Sparhunden för bästa barn- och ungdomsdeckare (2009). Sedan tjugo ar är hon bosatt i Södertälje med sin man.

"Jag sträckläste. När Inger Frimansson skriver ligger faran alltid pa lur." Karin Wahlberg

"En ny suggestiv berättelse av det psykologiska dramats drottning, Inger Frimansson." Anna Jansson

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Louise Bäckelin Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/10/2023

Lingua Svedese

EAN-13 9789177996316

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stenmannen"

Stenmannen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima