Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stephanie Mailers försvinnande

Joel Dicker - Nils Olsson
pubblicato da Bokförlaget Forum

Prezzo online:
7,91

En klassisk pusseldeckare av författaren till succén "Sanningen om fallet Harry Quebert". I slutet av juli 1994 drabbas staden Orphea i Hamptons av nagon fruktansvärt: borgmästaren och hans familj skjuts ihjäl. Tva unga poliser löser brottet, men tjugo ar senare kontaktas en av dem av journalisten Stéphanie Mailer som grävt i fallet och pastar att man dömt fel gärningsman. När Stéphanie försvinner under mystiska omständigheter inser polisen att hon hade rätt och de tvingas ta upp fallet igen

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Bokförlaget Forum

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/01/2020

Lingua Svedese

EAN-13 9789137153599

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stephanie Mailers försvinnande"

Stephanie Mailers försvinnande
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima