Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Søtere enn hevnen / Når lysene tennes

Michelle Smart
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
10,00

Søtere enn hevnen

Claudia Bruscetta blir tatt med storm da forretningsmannen Ciro Trapanis skrur på sjarmen. Det overdådige bryllupet i en luksusvilla på Sicilia og den påfølgende bryllupsnatten overgår alle hennes fantasier. Men så overhører hun Ciros bekjennelse: Alt er bare en bløff, han har giftet seg med henne for å hevne seg på en urett begått mot ham. Rasende stormer hun ut for godt! Samtidig slites Ciro mellom hevnbegjæret og et annet begjær - begjæret etter Claudia!

Når lysene tennes

Christian Markos har byttet Atens gater med de mektigste styrerommene i verden. Nå er han så rik at han kan oppfylle alle ønskene sine. Bortsett fra ett. Han kommer aldri til å få den sensuelle Alessandra Mondelli. Hans beste venns søster er fremgangsrik, sjarmerende - og absolutt forbudt område. Men tiltrekningen er gjensidig, og i største hemmelighet tilbringer de en het natt sammen. En natt med konsekvenser som ikke kommer til å gå ubemerket hen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/05/2021

Lingua

EAN-13 9789150795530

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Søtere enn hevnen / Når lysene tennes"

Søtere enn hevnen / Når lysene tennes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima