Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

A sötét ötven árnyalata Christian Grey szerint.

E L James most új szemszögbl közelít a Szürke ötven árnyalatának világához. Az eredeti romantikus történet világszerte több millió olvasót vett le a lábáról.

A perzselen érzéki affér szívszakadással és vádaskodással ér véget, de Christian Grey sehogy sem tudja kiverni a fejébl Anastasia Steele-t. Elhatározza, hogy visszaszerzi, ezért igyekszik elnyomni magában a sötét vágyakat és az uralkodási kényszert, és úgy szeretni Anát, ahogy a n megkívánja.

Ám a gyerekkorában átélt szörnységek még mindig kísértik, Jack Hyde - a simlis fnök - pedig magának akarja megkaparintani Anát. Segíthet-e Dr. Flynn - Christian pszichológusa, egyben bizalmasa -, hogy legyzze a múlt démonjait? Vagy a csábító Elena és a megszállottan ragaszkodó Leila nyer a végén?

És ha Christian mégis felülkerekedik, és visszaszerzi Anát? Vajon a férfinak, aki ennyire súlyos lelki sérült, lesz-e esélye t megtartani?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Libri Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/03/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634333692

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sötét"

Sötét
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima