Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Steve Jobs

Teknoloji devi Apple'n kurulu hikayesini örenmeye hazr msnz? Steve Jobs'n batan sona hayatnn anlatld bu eser, usta yazar Walter Isaacson tarafndan kaleme alnyor. Bu zamana dein Benjamin Franklin ve Albert Einstein gibi ustalarn biyografilerini okuyucu ile buluturan yazar, bu defa teknoloji devinin yaratcs Steve Jobs' tüm bilinmeyen yönleri ile ele alyor. Nasl bir hayat yaad, karakteri, Apple' kurmaya ne zaman ve nasl karar verdii ve hastalkla yüzleme süreçlerinin anlatld bu kitap ile Steve Jobs'n hayatnda kefe çkmaya hazr olun!

"Apple" ile Balayan Bir Baar Öyküsü

Kitabn balarnda Steve Jobs'n gençlii ve çocukluuna dair bilinmeyenleri bizi karlar. Öyle ki Jobs, ailesi tarafndan baka bir aileye evlatlk olarak verilmitir. Ancak evlatlk edinen aile öylesine iyidir ki Jobs onlara fazlasyla deer vermektedir ve her istediini de yaptrmaktadr. Kendisinin deyimiyle beeri bilime önem verse de aslnda bir yandan teknolojiye hep merak duyduunu dile getirmektedir. Daha o dönemlerde arkadalaryla birlikte teknoloji üzerine çalmalar yapmas da bunu kantlar niteliktedir.

Öte yandan Steve oldukça hrsl, sinirli ve bir o kadar da tuttuunu koparan bir karakterdir. Çalma hayatna da yansyan bu agresif ve huysuz tutumlar, Jobs'n kurucusu olduu Apple'dan kovulmasna neden olacaktr. Bu srada Pixar irketinde çalmaya balayan Jobs, göstermi olduu müthi zekas ve çalkanl ile Pixar' günümüzün dev animasyon irketi yapacaktr.

Dier taraftan gözbebei Apple'n batma noktasna geldiini duyan Jobs, kendisine yeniden Apple'da çalma teklifi gelince baa geçer. Böylece "itunes", "iPod", "iPad" ve "*iPhone"*un tasarlanmasyla birlikte Apple'n ahlan dönemi balar. Apple'da balayan bu yeni ve ikinci dönem, Steve Jobs' da pek çok anlamda deitirecektir. Evliliine ahit olacamz Jobs, bir süre sonra kanser kendisine konulan kanser tehisi ile yüzleecektir. Ölümüne dein hastalkla mücadelesi, gün be gün ele alnacaktr.

Bunlar Biliyor muydunuz?

Yazar Walter Isaacson, kitabn yazm aamasnda 3 yl boyunca Steve Jobs ile yaamtr. Kitap, Jobs'n kendisiyle birlikte oluturulmas bakmndan oldukça deerlidir.

En Sevilen Kitaplara Hemen imdi Sahip Olun!

Steve Jobs'n bilinmeyenleri ve baar öyküsünün anlatld bu esere sahip olmak için hemen siz de "sepete ekle" butonuna tklayn. ndirimli fiyatlardan yararlanmann keyfini sürün.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Domingo Yaynevi

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785870289

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Steve Jobs"

Steve Jobs
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima