Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stille eksistenser

Herman Bang
pubblicato da SAGA Egmont

Prezzo online:
9,27

Katinka Bai lever i et kærligheds- og barnløst ægteskab med landsbyens stationsforstander, og hendes liv er lige så stille, som det er glædesløst. Da den nye forvalter Hr. Huus kommer til byen, vækkes en lidenskab og en inderlighed i Katinka, som hun slet ikke anede, hun kun føle. Men parrets kærlighed risikerer at blive kvalt af Katinkas ægteskabelige lænker, og den kærlighed, der pludselig gør livet værd at leve, viser sig måske ikke at være levedygtig.

"Stille eksistenser" kredser som mange andre af Herman Bangs værker om melankoli, kærlighed og 1800-tallets snærende moralske bånd. Bogen indeholder novellerne "Min gamle kammerat", "Enkens søn", "Hendes højhed" og "Ved vejen".

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning. Herman Bang (1857-1912) var en dansk kritiker, forfatter og journalist. I 1880 brød han igennem med romanen "Håbløse slægter", og siden blev det til en lang række værker inden for forskellige genrer. Herman Bang er kendt for sin impressionistiske skrivestil og var en af hovedkræfterne bag det moderne gennembrud i dansk litteratur.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Classici

Editore Saga Egmont

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2020

Lingua Danese

EAN-13 9788711748671

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stille eksistenser"

Stille eksistenser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima