Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stille verovering

Clive Hamilton - Mareike Ohlberg
pubblicato da Xander Uitgevers B.V.

Prezzo online:
9,99

De opkomst van wereldmacht China is niet te stoppen. De Chinese invloed in het Westen is nu al onthutsend groot in multinationals, lucht- en zeehavens, vastgoed, chemie, onze communicatie-infrastructuur en de medische wereld. China rolt een vergaand en geraffineerd programma uit dat westerse democratieƫn bewust ondermijnt en zo een nieuwe wereldorde vestigt. De Chinese Communistische Partij zet zich schrap voor een ideologische strijd en wendt alle middelen aan om de macht te houden. Democratie in China zelf is verder weg dan ooit; de invloed van het Westen verliest steeds verder terrein. Stille verovering is gebaseerd op grondig wetenschappelijk onderzoek en diepgravende journalistieke research, en werpt een schokkende blik op de wereldorde van vandaag de dag waarin China centraal wil staan.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Xander Uitgevers B.v.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/09/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789401613743

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stille verovering"

Stille verovering
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima