Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stilte in tijden van lawaai

Erling Kagge
pubblicato da Bruna Uitgevers B.V., A.W.

Prezzo online:
9,99

De Noorse avonturier en uitgever Erling Kagge stelt zichzelf in dit boek drie vragen: Wat is stilte? Waar kun je het vinden? Waarom is het nu belangrijker dan ooit? Wat volgt zijn drie├źndertig pogingen om een antwoord te vinden.

Stilte in tijden van lawaai is een persoonlijk, innemend en belangrijk boek dat op krachtige wijze het leven anno nu onder de loep neemt. Erling Kagge gebruikt zijn ervaringen als ontdekkingsreiziger en bergbeklimmer om het onderwerp stilte te onderzoeken.

'Door de wereld buiten te sluiten keer je je rug niet naar de omgeving toe, het is juist het tegenovergestelde: je ziet de wereld scherper, je blijft meer op koers en waardeert het leven meer.'

Dettagli down

Generi Salute Benessere Self Help » Mente, corpo, spirito » Self Help , Psicologia e Filosofia » Filosofia: Opere divulgative e generali » Psicologia

Editore Bruna Uitgevers B.v., A.w.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 05/06/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789044977332

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stilte in tijden van lawaai"

Stilte in tijden van lawaai
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima