Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stockholms hjerte

Christian Elling
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,15

Arkitekturforsker og professor i kunsthistorie Christian Elling tager os med til Sveriges vidunderlige hovedstad, Stockholm, som den så ud i 1948. Han tager os blandt andet med til Det Ægyptiske Museum, kvarteret Proserpina og byens mange smukke kirker. Gennem sine beskrivelser af de mange smukke bygninger og pladser fortæller han Stockholms spændende historie. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske herregårde.

Dettagli

Generi Architettura Design e Moda » Architettura e Urbanistica » Opere generali , Arte Beni culturali e Fotografia » Teoria delle arti e opere generali

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2018

Lingua Danese

EAN-13 9788726003376

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stockholms hjerte"

Stockholms hjerte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima