Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Store og små nyheder / Stigende hede / Celias sang

Catherine Mann - Dani Wade - Maureen Child
pubblicato da Harlequin Mondadori

Prezzo online:
13,43

Store og små nyheder

Tv-stjernen Naomi Price har mødt sin andel af selvoptagne mænd - og nu er hun tilmed blevet gravid med en af dem. Heldigt at hun har sin bedste ven Toby McKittrick. For da en afpresser truer med at røbe Naomis graviditet, træder Toby til og lader, som om han er faren. Men hvad sker der med deres venskab, når tilværelsen som par vækker stærkere og stærkere følelser ...

Stigende hede

Presley har kun en interesse: heste. Så da hendes hest bliver solgt af hendes stedmor, vil hun gøre alt for at få den tilbage. Men da den nyrige staldejer Kane Harrington dukker op, vækkes en for hende helt ny interesse.

Celias sang

Nu er Malcom Douglas en verdensberømt musiker, men i high school var han den slemme dreng, der stjal landsbypigen Celia Patels hjerte. Livet skilte dem ad, men nu mødes de på ny.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harlequin Mondadori

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/06/2018

Lingua Danese

EAN-13 9789150790023

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Store og små nyheder / Stigende hede / Celias sang"

Store og små nyheder / Stigende hede / Celias sang
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima