Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Stormachtige kus / Sleutel tot de liefde

Cara Colter - Terry Essig
pubblicato da HarperCollins Holland

Prezzo online:
2,99

Stormachtige kus

Opeens lijkt een gezinnetje hem zo gek nog niet...

Verstokte single Cole verheugt zich op een rustige vakantie in zijn huisje in de bossen. Dan staan er tijdens een hevig onweer vijf druipnatte kindertjes op zijn stoep - plus een beeldschone brunette! Natuurlijk kan hij zijn hulp niet weigeren. Algauw is hij samen met nanny Brooke in de weer met flesjes en luiers en papjes, en is het helemaal gedaan met zijn rust. Maar wat nog veel verontrustender is: hij vindt het geweldig! Zeker na die ene kus

Sleutel tot de liefde

Matchmaking met verrassende gevolgen

Nate Parker is niet, herhaal niet van plan om te gaan trouwen en een gezin te stichten. En dus heeft hij een ijzersterk plan bedacht, zodat zijn vader eindelijk ophoudt zich met zijn leven te bemoeien. Hij gaat een nieuwe vrouw voor hem zoeken! Helemaal alleen gaat hem dat niet lukken, dus vraagt hij Allie, zijn buurvrouw, of ze hem daarbij wil helpen. Maar wie een kuil graaft voor een ander wordt als hij niet oppast zélf verliefd!

Deze verhalen zijn eerder verschenen.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa » Romanzi contemporanei

Editore Harpercollins Holland

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/10/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789402548235

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Stormachtige kus / Sleutel tot de liefde"

Stormachtige kus / Sleutel tot de liefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima