Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Sulpicia : dikter om kärlek i antikens Rom

Sulpicia
pubblicato da Mimer bokförlag

Prezzo online:
3,29

Äntligen har kärleken kommit. Det är första meningen i Sulpicias dikter, som beskriver relationen med hennes älskare Cerinthus. I sex innerliga dikter lyckas hon fånga lycka, besvikelse, uppgivenhet och försoning.

Sulpicia är den enda kvinnliga romerska poet vars verk har överlevt till i dag. Nu kommer hennes 2000 år gamla lyrik ut i svensk översättning tillsammans med en kort inledning. Boken innehåller också den samtida poeten Catullus berömda femte dikt.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Mimer Bokförlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 09/01/2016

Lingua Svedese

EAN-13 9789187593581

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sulpicia : dikter om kärlek i antikens Rom"

Sulpicia : dikter om kärlek i antikens Rom
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima