Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Året er 1981, stedet er Paradishaven, et lille rækkehuskvarter i Odense. Her bor 11-arige Lars sammen med sin lillebror, Overbiddet, og sin mor og sin overvægtige far, der er sælger og næsten altid pa farten for at sælge snøreband. For børnene er Paradishaven ikke noget paradis. I kvarteret hersker én lov, og den hedder tæsk. I skolen bliver der lovet tørre tæsk, og løfterne indfris efter skoletid. Lars tæsker de sma og far tæsk af de store. Og med de jævnaldrende kammerater - Olsenbanden Keld, Brille Bo og Peter Pan leger han japanske 'sumobrødre' i forældrenes soveværelse. Pa den made er Lars' verden enkel, brutal og uskyldig. Men Lars begynder at nages af en rædsom tvivl: Er hans far nu ogsa hans rigtige far? Visse ting kunne tyde pa, at han ikke er det. Og hans mor har været gift med en anden mand før! Maske er det hans rigtige far? Faren har i al fald hemmeligheder, og sma og store skeletter rasler efterhanden ud af skabet. Slagsbroren Lars far andre ting at slas med. "Sumobrødre" handler om, hvordan det er at være dreng og blive bare en lille smule voksen. Med humor og indlevelse giver romanen et præcist billede af barndommens pa én gang brutale og uskyldige verden. Og er i øvrigt en medrivende grotesk-realistisk fortælling, skrevet i tonen fra "Hundehoved"!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Gyldendal

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/04/2010

Lingua Danese

EAN-13 9788763815772

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sumobrødre"

Sumobrødre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima