Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Suntem ce sunt amintirile noastre

Moraru Marin
pubblicato da ALLFA

Prezzo online:
6,21

Marin Moraru face parte, indiscutabil, din galeria marilor actori care i-au pus amprenta asupra artei teatrale i cinematografice româneti. Uurina cu care a dat via celor mai felurite personaje nu poate fi decât semnul talentului pur. Acum, când Marin Moraru a acceptat s se adreseze i altfel marelui public - nu doar de pe scen sau din faa camerelor de filmat -, avem în sfârit ocazia de a ptrunde în laboratorul" actorului, în culisele rolurilor care ne-au bucurat sufletul i privirea de-a lungul anilor. Gândurile strânse într-o via, tririle pe care le-a încercat omul i actorul Marin Moraru de-a lungul timpului, detaliile pregtirii fiecrui rol în parte, caractere, personaliti, situaii de via care contureaz o epoc, toate se perind cu o sinceritate dezarmant în paginile acestei cri-mrturie. Suntem ce sunt amintirile noastre creioneaz în mici fragmente de memorie, asemenea unor piese de puzzle, portretul unui om pentru care actoria a reprezentat un mod de a fi. Marin Moraru ne-a lsat libertatea i bucuria de a ordona singuri piesele acestui puzzle, reconstituind astfel prin lectur peste aptezeci de ani de existen.

Dettagli

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Allfa

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 20/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789737247858

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Suntem ce sunt amintirile noastre"

Suntem ce sunt amintirile noastre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima