Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Willie Sutton (1901-1980) a fost unul dintre cei mai mari sprgtori de bnci ai Americii. Jefuia bncile înarmat cu un pistol sau cu o mitralier Thomson, dar nu a tras niciodat vreun foc de arm. i-a atins apogeul în perioada Marii crize economice (1929-1933), când a jefuit zeci de bnci. Americanii, srcii de criz, l-au transformat în erou naional: bncile îi jefuiser pe ei, Sutton jefuia bncile vinovate. Baca incredibila performan de a evada de trei ori din închisori considerate de maxim siguran. Mare cititor, când a fost prins ultima dat, în 1952, în camera lui s-au gsit bani, arme i opera lui Proust. Ziarele au scris despre asta i toat lumea s-a repezit s cumpere În cutarea timpului pierdut. Dac ar fi avut mai muli Suttoni, americanii ar fi devenit, fr discuie, nite oameni culi - tefan Agopian

Cine atinge crile lui J.R. Moehringer trebuie ori s poarte mnui, ca s se protejeze, ori s tie de la bun început c ele sunt bântuite de un microb ciudat, care stârnete în scurt timp, în doar câteva minute, boala grav a cititului. i nu a oricrui fel de-a citi, ci a unuia arztor (ca febra), care nu te mai las nici s mnânci, nici s bei ap, nici s dormi. Rar am pomenit la un scriitor i la o scriitur o asemenea for a seduciei i acaparrii. - Filip Florian

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Pandora M

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/06/2016

Lingua Rumeno

EAN-13 9789731989617

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sutton"

Sutton
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima