Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Svarta tradar

Sofie Bjarup - Emma Graves
pubblicato da Lind & Co Förlag

Prezzo online:
10,39
10,91
-5 %
10,91

Sommaren 1978 sänker sig en djup skugga över den skanska byn Värte. Artonariga Gertrud söker förgäves svar pa vad som sker. Överfallet pa en ung kvinna, vännen Stellans försvinnande. Och sa det fasansfulla, som ska förändra hennes liv för alltid.

Fyrtio ar senare atervänder änklingen Lasse till byn. För honom utgör sommaren -78 ett av de käraste minnen han har kvar efter maken Henrik. Men i det ljusa finns ett okänt mörker. Tillsammans börjar han och Gertrud nysta i vad som faktiskt hände den gangen.

SOFIE BJARUP är född och bosatt i Skane. Hon har tidigare skrivit de bada rosade historiska kriminalromanerna "Mörkrets barn" och "Skymningsvarelser". "Mörkrets barn" omnämndes av flera kritiker som en av det arets bästa svenska kriminalromaner.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Gialli, mistery e noir , Romanzi e Letterature » Gialli, mistery e noir

Editore Lind & Co Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 29/04/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189804760

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Svarta tradar"

Svarta tradar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima