Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Svenska brott - Sommarstugemordet i Arboga

Lars Olof Lampers - Miroslav Sokcic - Thomas Bodstrom
pubblicato da Norstedts

Prezzo online:
5,86

Sent på kvällenden 3 augusti 2016 kommer det desperata larmet från en 63-årig kvinna i sommarstugan vid Hjälmaren.

Jag har fullt av hål i kroppen, skriker hon till SOS-operatören.

Kvinnan är chockad och svårt skadad av flera knivhugg. I sängen bredvid ligger hennes man död, även han knivhuggen. Det här blir upptakten till ett av de senaste årens mest omskrivna och sensationella mordfall, där spåren snart leder bakåt till ytterligare ett misstänkt mord; det visar sig att den 63-åriga kvinnans dotter ett år tidigare förlorat sin make i en drunkningsolycka, precis vid samma sommarstuga. Nu får utredarna anledning att titta närmare på det fallet, liksom på om dottern kan ha något med knivattacken på föräldrarna att göra.

I boken Sommarstugemordet i Arboga i serien Svenska brott följer vi mordfallet och trådarna bakåt, därefter också rättegångarna i tingsrätten och hovrätten fram till domarna.

Dettagli

Generi Politica e Società » Sociologia e Antropologia » Antropologia: Opere generali » Sociologia: Opere generali

Editore Norstedts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/05/2018

Lingua Svedese

EAN-13 9789113087733

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Svenska brott - Sommarstugemordet i Arboga"

Svenska brott - Sommarstugemordet i Arboga
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima