Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Linnet igazi Szépség. A báli szezon legszebbjeként ahhoz mehetne feleségül, akihez csak akar, ám egy ártatlan flört és egy rossz döntés mindent megváltoztat. Jó hírén folt esik, így nincs más választása, mint hogy hozzámenjen a rossz természetérl elhíresült rgrófhoz, Piers Yelvertonhoz, a Szörnyeteghez. Ehhez azonban elször meg kell gyznie a férfit arról, hogy elvegye Piers egy gyermekkori sérülés miatt mogorva, magának való ember lett, akirl azt pletykálják, képtelen bensséges kapcsolatot kialakítani a nkkel, és mindenféle asszonyi vonzernek ellenáll. A talpraesett Linnetet azonban nem olyan fából faragták, hogy meghátráljon a kihívások ell. Két hetet ad magának arra, hogy elérje, a világtól elzárt walesi kastélyban él férfi visszavonhatatlanul beleszeressen. Ám a lány egyvalamivel nem számol: hogy kettejük párbajában elveszítheti a szívét Eloisa James (Éjféli csók) legújabb regényében a Szépség és a Szörnyeteg találkozásának lehetünk tanúi, végigizgulhatjuk ennek a káprázatosan fordulatos és humoros regénynek minden pillanatát: vajon a Szépség meg szelídíti a grófot, vagy a Szörnyeteg végérvényesen darabokra töri Linnet szívét és álmát, hogy is megtalálja a boldogságot?

Dettagli

Generi Non definito

Editore General Press

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2014

Lingua Ungherese

EAN-13 9789636436247

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szelíd szépség"

Szelíd szépség
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima