Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Dan Wells hazánkban is óriási sikert aratott a késbb hatkötetesre bvült Nem vagyok sorozatgyilkos-trilógiával, mely John Wayne Cleaver, egy potenciálisan sorozatgyilkos tini rendkívül egyedi hangulatú története.

A szerz újabb, felntteknek szóló thrillere is merben más és újszer hangon szólal meg.

Michael Shipman paranoid skizofréniában szenved. Különböz tévképzetek és hallucinációk kínozzák, elméje hol borzalmas kínzásoknak veti alá, hol rült üldözésekbe taszítja. Ha ez még nem lenne elég, egy kegyetlen sorozatgyilkos szedi áldozatait, és az els számú gyanúsított maga Michael.

Mit tennél, ha az általad látott szörnyetegekrl egyszerre kiderül: néhányuk nagyon is valóságos? Kiben bízhatsz, ha a saját elméd sem elég megbízható, és úgy érzed az egész világ ellened fordult?

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Fumax

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 13/05/2019

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634700913

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szellemváros"

Szellemváros
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima