Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szerelem az étlapon

Andrea Farkas
pubblicato da Erawan Könyvkiadó

Prezzo online:
7,75

Azután, hogy lakótársa, Lia elköltözött, Szigetvári Hanna macskájával, Alfrédával egyedül él a lakásban. A szerelem is hiányzik az életébl, mióta hét éve, mindössze hétnapnyi házasság után szakítottak Marton Olivérrel.

Hanna imád sütni és fzni, álma egy men szakácsiskola. Két állása is van, hogy a lakbérét fizetni tudja, ráadásul édesanyja is beteg. Olivér mint társtulajdonos, minden energiáját a Smaragd Wellness Klinika fejlesztésére fordítja.

A sors ismét összehozza ket, de mindketten sebzettek, egymást okolják boldogtalanságukért. Konfliktus konfliktust követ közöttük, mígnem gyerek- és ifjúkoruk városában járva felébred bennük a remény, hogy talán újra összeköthetik sorsukat. Vajon sikerül-e?

A fiatal írón, Farkas Andrea, A Fnök ajánlata szerzje e második regényében ismét humoros, romantikus, pörgs történettel lepi meg egyre növekv olvasótáborát.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652967

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szerelem az étlapon"

Szerelem az étlapon
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima