Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Egy grófi família, sök és utódok, méltóak és méltatlanok izgalmas története. Százharminchárom év! 1869-tl egészen 2002-ig! Hosszú, irdatlan hosszú id, sok szerelem elfér benne. Igaz és hamis. Vágyott, beteljesült. Vágyott, viszonzatlan. Odaadás, elutasítás. Buja erotika, eszels szenvedély. Szerelem, melybe bele kell halni. Szerelem, melytl búcsúzni kell. Amely ell menekülni muszáj. Szerelemféltés okkal, ok nélkül. Végzetes párbajok, melyekben a gyztes is veszít. Viharok a Sasvárhy-Steiner családban. Testvérharc, testvérbosszú. Igazságok és hazugságok. Ármány és hitszegés. Sebeket osztók és megsebezettek. Gyztesek és vesztesek. Végül egy mindenhol, mindenkor felbukkanó családi ereklye, egy félelmetes kard, egy ánglius csodapenge, amely valaha Waterloó-nál is osztotta a halált. Jobbára kastélyok, lakások falának éke, ám idnként ölni képes. Ezúttal is.

Székely Nagy György ismét remekel, immár a történelmi regény mfaját választva a szokásos szórakoztató és fordulatos stílusában. A szerz szerelmek sorozatán vezet el minket a történelmi viharoktól a viharos jelenhez, és egy régóta várt, nagy találkozáshoz.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa d'ambientazione storica , Gialli Noir e Avventura » Saghe , Romanzi e Letterature » Saghe

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/12/2020

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155652868

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szerelem és"

Szerelem és
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima