Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Márti, bár ki sem lát bátyja téli esküvjének a szervezésébl, amikor megtudja, hogy kamaszkori szerelme is hazautazik az eseményre Amerikából, otthagy csapot-papot, mert úgy érzi, nemcsak a testvére, hanem az nagy napja is most jön el.

Alig pár hét áll rendelkezésére, hogy legyen a világ második legszebb menyasszonya, de nem szalaszthatja el az esélyt, hiszen már harmincöt éves, és még a szüleivel él.

Vajon sikerül-e megszerveznie a lagzit, és esetleg a saját életét is egyenesbe hozni, miközben a karácsony is közeleg? Jól körülnéz-e, jól választ-e, amikor vlegényt keres? Kiderül Papp Diána gesztenye- és sültalma-illatú történetébl.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Erawan Könyvkiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 22/12/2015

Lingua Ungherese

EAN-13 9786155469770

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szerencsedió"

Szerencsedió
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima