Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szervátültetett vagyok

Anna Mocsonoky
pubblicato da HVG Könyvek

Prezzo online:
7,99

Hétköznapi emberek, köztünk élnek, és sokszor nem is sejtjük, hogy a gyógyítás csodájaként egy beültetett szív, tüd, máj, vese segítségével kaptak új esélyt az életre. Hogyan derült fény legtöbbször örökletes és gyógyíthatatlan betegségükre? Milyen kezeléseket küzdöttek végig, mire felkerültek a transzplantációs várólistára? Mire gondoltak a mtasztalon? Milyen érzés sok év fulladás után elször mély lélegzetet venni egy új tüdvel? És micsoda boldogság több év dialízis után egy kiadós pisilés! Megismerjük a másik oldalt is: egy él vesedonor önzetlen segít szándékát, valamint a tragikus halálával három ember életét megment szervdonor történetét a hozzátartozók gyászán és elfogadásán keresztül. A felemel, megható és csodálatos történetek mellett érdekvédelmi szakember, pszichológus, családterapeuta és szociológus is segít elmélyülni a témában. Ez a tabukat nem ismer kötet számtalan félreértést, tévhitet oszlat el a szervátültetéssel kapcsolatban, miközben sokat tanulhatunk a transzplantáción átesett emberektl arról, hogy mi az, ami igazán fontos az életben.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Malattia , Scienza e Tecnica » Medicina

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2021

Lingua Ungherese

EAN-13 9789635650873

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szervátültetett vagyok"

Szervátültetett vagyok
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima