Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Szeszélyes szerelem - 3 történet 1 kötetben - Gonosz szenvedély; Gyjtszenvedély; Férfiak kíméljenek!

Anne Mather - Lindsay Armstrong - Sally Wentworth
pubblicato da HarperCollins Magyarország Kft.

Prezzo online:
6,44

Anne Mather: Gonosz szenvedély
Isobelt lassan egész környezete vénlánynak tartja, de úgy érzi, még nem érkezett el az a férfi, akit a bizalmába tudna fogadni. Egy napon jól öltözött vev lép be kicsiny boltjába, s vásárlás közben mintegy mellékesen a magánéletérl faggatja. Isobel kétli, hogy a jókép idegen érdekldését épp az egyszer külseje ébresztette fel, mégis megörül, amikor a férfi késbb visszatér. Védekez ösztöne ezúttal cserben hagyja

Lindsay Armstrong: Gyjtszenvedély
Választékos megjelenés és finom ízlés jellemzi Kim Lingardot, aki a tehets vállalkozó, Ryan Bailey mgyjteményét gondozza. A férfi hamarosan szenvedélyes udvarlásba fog, Kim azonban két kudarcba fulladt kapcsolata után nagyon óvatos. Amikor egy rült fest elrabolja ket Bailey jachtján, egy szörny viharban a hajó zátonyra fut, s k kettesben érnek partot egy lakatlan szigeten...

Sally Wentworth: Férfiak kíméljenek!
Natasha egy magántévénél csinál riportokat a következ msorához, amely a nk szexuális zaklatásával foglalkozik. A téma iránt a lány még akkor vált fogékonnyá, amikor egyetemi évei alatt egy köztiszteletben álló családos tanár megpróbálta megkörnyékezni. Keser tapasztalatai miatt Tasha azóta is bizalmatlan a férfiakkal szemben. Benjaminnal egy társaságban ismerkedik meg, s hamarosan minden titkát megosztja vele. Lehet, hogy újra csalódnia kell?

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Romanzi rosa , Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Harpercollins Magyarország Kft.

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 12/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634485674

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szeszélyes szerelem - 3 történet 1 kötetben - Gonosz szenvedély; Gyjtszenvedély; Férfiak kíméljenek!"

Szeszélyes szerelem - 3 történet 1 kötetben - Gonosz szenvedély; Gyjtszenvedély; Férfiak kíméljenek!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima