Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Lehet-e valami tabu akkor, amikor látszólag minden körülötte forog, amikor ömlik mindenhonnan, a reklámoktól kezdve a filmekig és a közbeszédig? Igen, ilyen a szex. Még akkor is, ha éppen beszélünk róla, elfedjük a valóságot. Fogalmunk sincs, az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen hatással van az életükre. Lépten-nyomon jelen van a világban, miközben egyéni szinten tétova útkeresés, szégyen, zavarodottság, tanácstalanság jellemzi. A legtöbb embernek hosszú utat kell bejárnia, mire rátalál a szex által nyújtott örömre, szenvedélyre, eksztázisra, de olyan is van, akinek ez soha nem sikerül. Singer Magdolna könyvében nk, férfiak, idsek és fiatalok vallanak a szexuális életükrl, emellett közismert szexuálterapeuta, jónimasszr, intimitásmvész, bába, tantraoktató, filozófus, blogíró is megosztja tapasztalatait. Szó esik a szexrl mint életenergiáról, a szex által megélt misztikus élményekrl, univerzális kitágulásokról, multiorgazmusról, a szvingerezés örömeirl, a tantráról mint a létezés eksztázisáról, több évtizedes vágycsend után újra dübörg szexrl, az adás örömérl, hségrl és htlenségrl, botladozásokról, tanulásokról, valamint arról, hogyan rizhet meg a tz évtizedeken keresztül.

Dettagli

Generi Psicologia e Filosofia » Psicologia , Famiglia Scuola e Università » Famiglia e Figli » Adolescenti

Editore Hvg Könyvek

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/11/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789633047378

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Szextörténetek"

Szextörténetek
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima